3 skäl till varför alla företag borde ha chatt på sin hemsida.

Chatt har sedan en tid tillbaka spelat en nyckelroll i hur vi kommunicerar med varandra på webben. De flesta av oss använder sig av någon typ av chatt i vår vardag och kan vittna om dess fördelar för att hålla kontakten med vänner, familj och bekanta. Vad många dock inte vet är att chatt är en outnyttjad guldgruva för företag när det kommer till kundservice, marknadsföring och försäljning.

Vi listar här därför tre anledningar till varför alla företag borde ha en chatt på sin hemsida!

 

1. Lättare för besökaren

Kundservice som det ser ut hos många företag idag innebär för besökaren ett visst väntande. Blotta tanken på att sitta i en telefonkö betyder att många drar sig för ta kontakt, detta då man inte har tid att vara låst vid sin telefon.

Men kan man inte maila eller fylla i ett kontaktformulär istället? Tyvärr är det så att för varje extra minut eller upplevd onödig ansträngning så ökar risken att besökaren helt enkelt lämnar företagets hemsida istället.

Flexibilitet och tillgänglighet för besökarna är därför en viktig anledning till varför företag borde ha chatt på sin hemsida. Med chatt blir det för besökaren enklare än någonsin att komma i kontakt med kundtjänst!

 

2. Effektivisera!

Flera samtal som ligger väntandes och mejlkonversationer utan avslut i sikte. Känns det bekant? Som vi alla vet så är tid pengar och en ineffektiv kundtjänst tar mer tid än vad den egentligen behöver.

Med chatt så kan anställda hantera flera ärenden samtidigt. En chatt är dessutom en naturligare plattform för konversation mellan två parter än mejl, som istället kan vara stelt och långdraget. Att chatta med besökarna ger en rakare kommunikation där eventuella kompletteringar och följdfrågor kan lösas snabbt. Den snabbare hanteringen leder i sin tur till kortare handläggningstider, vilket alla parter tjänar på.

 

3. Skapa långsiktiga relationer

Det är viktigt att människor som besöker ett företags hemsida känner sig sedda och betydelsefulla. Långa väntetider och krångliga kontaktformulär är inte längre gångbart. Med chatt kan företag visa besökarna att det finns människor bakom hemsidan som bryr sig, detta genom att vara tillgängliga och behjälpliga.

Om en besökare fått ett positivt bemötande från ett företag finns det goda chanser att de återkommer igen och att de även tipsar vänner och bekanta!

 


Vill du veta mer om hur ditt företag kan öka er närvaro på er hemsida? Jibber är en smart, enkel och prisvärd chattjänst som riktar sig till alla typer av företag, små som stora. Klicka här för att läsa mer om vår tjänst, eller här för att skapa ett konto och komma igång på direkten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *