Låt oss tala om tillgänglighet på webben

Vi talar ofta om hur viktigt det är för verksamheter att vara tillgängliga. Men vad innebär tillgänglighet och varför är det så viktigt för verksamheter att bry sig om det?


 

Alla får förmodligen upp olika bilder i huvudet när de hör ordet tillgänglighet. Någon kanske tänker på “öppenhet”, medan någon annan tänker på “framkomlighet”. Nationalencyklopedin beskriver tillgänglighet som “inom geografi möjligheter att ta del av något eftersträvansvärt. För en bestämd person beror dessa möjligheter exempelvis på dennes fysiska rörlighet och den geografiska närheten till det eftersökta”. De flesta av oss är nog medvetna om vikten av att alla människor ska kunna verka fritt i det offentliga rummet och att samhället ska arbeta för att alla, oavsett förutsättningar, ska känna sig välkomna.

Men vad innebär tillgänglighet när det kommer till digitala plattformar?

 

Tillgänglighet online

Samhällets digitalisering har gjort det enklare än någonsin för medborgarna att ta kontakt med varandra. Det har därmed även blivit lättare att söka upp myndigheter och företag. Internet är en plats där människor enkelt ska kunna mötas och ta plats på lika villkor. Digitaliseringen har exempelvis gjort det enklare för personer med funktionsvariationer att vara delaktiga i samhället.

Men trots detta är det tyvärr så att många människor fortfarande stängs ute, bland annat på grund av hur hemsidor och applikationer är utformade.

 

 

Webbtillgänglighetsdirektivet för den offentliga sektorn

Just nu håller den svenska staten på att implementera ett EU-direktiv angående tillgänglighet på webben. Man hoppas att lagen ska kunna träda i kraft i september 2018. Webbtillgänglighetsdirektivet kommer bland annat att beröra myndigheter, landsting och kommuner, samt vissa aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Syftet med lagen är att man vill ställa högre krav på hur webbplatser och mobila applikationer inom den offentliga sektorn ska se ut och fungera, med hänsyn till bland annat människor med funktionsvariationer. Detta innebär att man kommer se över hur webbsidornas och applikationernas utseende och funktioner är utformade, så att alla medborgare ska kunna använda och förstå dem.

 

Alla företag borde tänka mer på tillgänglighet

Det är dock inte bara den offentliga sektorn som bör förbättra sin webbtillgänglighet. Alla företag borde tänka kring vad de själva kan göra för att optimera sina tjänster och hemsidor så att en mångfald av människor kan använda dem. Alla människor oavsett internetvanor, egenskaper och förutsättningar ska inkluderas i samhället. Detta sträcker sig självklart även till webben.

Vi på Jibber vill ligga i framkant gällande tillgänglighet och vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Vi tror att chatt är en viktig pusselbit i en målbild där alla känner sig sedda på webben. Detta hoppas vi göra delvis genom att vara en tjänst som kan förbättra och förenkla kommunikationen i samhället, men också genom att hålla vår tjänst så användarvänlig och tydlig som möjligt. Vi uppdaterade exempelvis nyligen designen på vår chatt, just för att den ska vara enklare och mer tillgänglig än innan. Jibber har även flera funktioner under utveckling som vi hoppas kommer förbättra webbtillgängligheten, däribland en röst-funktion som vi ser fram emot att visa er framöver.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi på Jibber vill vara en del i utvecklingen mot en mer inkluderande webb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *