Historik

Under Historik har du tillgång till dina avklarade ärenden. Genom att klicka på ett ärende i listan får du ytterligare information om ärendet. På så sätt kan du exempelvis ta del av den tidigare konversationen, tags och anteckningar relaterat till ärendet, vilken medarbetare som chattade med besökaren, med mera.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *