Därför föredrar kunder att chatta med företag

 

 

 

I samband med internets uppkomst så har kommunikation med kundtjänst förändrats. E-mejl och sociala medier är bara två exempel på plattformar som har gjort det möjligt för kunder att lättare ta kontakt med företag. Men med den här utvecklingen kommer dock även utmaningar. I en värld där en allt snabbare kommunikation har blivit normen ställs hårdare krav på företagens kundservice. Kundernas tålamod har minskat då de nu förväntar sig att enkelt kunna etablera kontakt med företagen och snabbt få svar på deras frågor.

 

Det här ger därmed konsekvenser för svarstiden. Att företag har som målsättning att svara sina kunder “inom 24 timmar” är inte längre hållbart. Kunderna vill nu istället ha svar inom några minuter. Så vad är lösningen?

 

 

Företag har med detta nu börjat anpassa sin kundtjänst så att den är mer fokuserad på snabb kommunikation. Men medan vissa företag väljer att använda sina sociala mediekanaler för att åstadkomma detta, så väljer allt fler företag en annan väg – chatt på hemsidan.

 

Det finns flera argument till varför chatt lämpar sig så bra i klimatet som beskrivs ovan. En av de främsta anledningarna är att företag med chatt omedelbart kan ge stöd på platsen där kunderna oftast behöver hjälpen, vilket är på hemsidan. Har kunden en fråga om en vara? Eller om prismodellen? Det finns nu ingen anledning att tvinga kunden att söka sig till andra plattformar för att få hjälp.

 

Chatt är helt klart det snabbaste kontaktsättet på webben ett företag kan att erbjuda sina kunder. Chatt har även andra fördelar än en kort svarstid, som att det leder till ökad konvertering för företag eller att det bidrar till bättre tillgänglighet. På så sätt slår chatt alla andra webbaserade plattformar för kundtjänst!

 


Blev du nyfiken på chatt? Här kan du läsa mer om chatt till hemsidor.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *